Vanwege de sociale zekerheid overweegt de zzp’er payrolling

Meer dan 64 procent van de zzp’ers zou graag pensioen op willen bouwen

De zzp’er kiest vanwege de sociale zekerheid ervoor om gebruik te maken van payrolling. Hierbij kunt u denken aan het opbouwen van pensioen en verzekerd zijn tegen langdurige ziekte. Dit is gebleken uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder 483 zzp’ers. Uit dit onderzoek is gebleken dat 64 procent van de onderzochte zzp’ers graag pensioen wil opbouwen. 58 procent van de respondenten geeft aan zich niet verzekerd te hebben tegen langdurige ziekte. Ondanks al de voordelen van payrolling, maakt maar 13,9 procent gebruik van de mogelijkheden van een payrollconstructie.

Waarom zzp’ers wel voor payroll kiezen

Één van de belangrijkste redenen waarom zzp’ers gebruik maken van payrolling, is dat zij het prettig vinden om hun administratie uit te besteden. De zzp’ers willen zich graag richten op de taken waar ze goed in zijn. En de taken waar zij minder in zijn, willen zij graag uitbesteden. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de zzp’ers gebruik maken van payrolling vanwege financiële redenen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld liquiditeit en debiteurenbeheer. Ook vanuit de opdrachtgevers van zzp’ers wordt aangegeven dat zij de voorkeur geven aan een payrollconstructie.

Het onderzoek en de resultaten die hieruit zijn voortgekomen

Het onderzoek is gebaseerd op een online enquête. Deze enquête is uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef onder 483 zzp’ers in Nederland. De reden om dit onderzoek af te nemen, is voortgekomen om meer informatie, transparantie en kennis te verkrijgen over de 1,1 miljoen zzp’ers die Nederland rijk is. Met dit onderzoek wordt een duidelijk beeld geschept over zzp’ers en payrolling.

Zzp’ers zijn zeer te spreken over de mogelijkheden van payroll

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 55 procent van de zzp’ers al drie of meer jaar gebruik maakt van payrolling. Daarnaast geeft het overgrote deel aan, dat zij zeer tevreden zijn over de diensten die een payrollbureau uit handen neemt. Het hoogste cijfer dat zij konden geven was een 5 en er werd door de zzp’ers een gemiddeld cijfer gegeven van een 3,7.

De verwachting voor de toekomst

De resultaten spreken al voor zich. De zzp’ers willen pensioen opbouwen en hun administratie uitbesteden. Dit zijn dan ook de redenen waarom steeds meer zzp’ers voor payrolling kiezen. Er wordt verwacht dat in de toekomst steeds meer zzp’ers gebruik maken van payrolling. Maar wat is nu een goed payrollbureau? Wij gingen voor u op onderzoek uit en vonden J&M Personeelsdiensten. Dit is een ervaren en professioneel bureau dat zijn afspraken na komt. Uiteraard kunt u ook zelf op zoek gaan. Wij raden aan om als zzp’er voor een payrollbureau te kiezen.

Ja, ik wil graag informatie!