Wat u wilt weten over de wet DBA

De handhaving van de wet DBA wordt verlengd tot 1 juli 2018

Er is besloten tot opschorting van de handhaving van de wet DBA, wat staat voor deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 juli 2018 geen naheffingen of boetes krijgen als er in de toekomst blijkt dat er sprake was van een dienstbetrekking. Echter is dit uitgesloten voor kwaadwillenden die bewust misbruik maken van de situatie.

De start van de wet DBA

Toen de wet DBA geïmplementeerd werd was al duidelijk dat de arbeidswetgeving niet voldoende past in de praktijk voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Dit was dan ook reden genoeg voor het huidige kabinet of deze arbeidswetgeving aangepast kon worden. Hierdoor werd de wet opgeschort tot minimaal 1 januari 2018. Hedendaags zijn de uitkomsten van het ambtelijk onderzoek duidelijk geworden en deze zullen dan ook meegenomen worden in het formatieproces. Het nieuwe kabinet draagt de verantwoordelijkheid om hier keuzes in te maken. Het is noodzakelijk dat opdrachtnemers en opdrachtgevers de tijd krijgen om de werkwijze aan te passen. Dit is dan ook de belangrijkste reden tot opschorting van staatssecretaris Wiebes.

De Belastingdienst treedt op tegen kwaadwillende

Totdat er duidelijkheid is over de verruiming van de arbeidswetgeving, worden er geen boetes of naheffingen opgelegd aan opdrachtgevers of opdrachtnemers. Echter zal er door de Belastingdienst wel opgetreden worden tegen mensen die misbruik maken van de situatie. Als u opzettelijk misbruik maakt van de situatie, zal de Belastingdienst dat behandelen als kwaadwillend. Zo wordt u gestraft als u schijnzelfstandigheid laat ontstaan of dit gewoon laat voortbestaan. In eerste instantie zal de handhaving zich richten op de ernstige gevallen. Hierbij gaat het om situaties waar opdrachtgevers of opdrachtnemers bewust fraude plegen.

De modelovereenkomsten

De opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen, tot er definitieve besluiten gemaakt zijn, gebruik blijven maken van de hedendaagse modelovereenkomsten. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden zullen desalniettemin worden beoordeeld.

Kies voor een payrollbedrijf

Zoals u merkt is in Nederland de wetgeving onderhevig aan verandering. Voor veel bedrijven en zelfstandigen is het moeilijk om te allen tijde op de hoogte te zijn van deze veranderingen. Het is dan ook voor beide partijen een goed idee om voor een payrollbedrijf te kiezen. Zo weet u dat u zich altijd aan de wetgeving houdt en ook scheelt het u een hoop administratie. Een payrollbedrijf is een ware uitkomst.

Ja, ik wil graag informatie!