Vanwege de sociale zekerheid overweegt de zzp’er payrolling

Meer dan 64 procent van de zzp’ers zou graag pensioen op willen bouwen

De zzp’er kiest vanwege de sociale zekerheid ervoor om gebruik te maken van payrolling. Hierbij kunt u denken aan het opbouwen van pensioen en verzekerd zijn tegen langdurige ziekte. Dit is gebleken uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder 483 zzp’ers. Uit dit onderzoek is gebleken dat 64 procent van de onderzochte zzp’ers graag pensioen wil opbouwen. 58 procent van de respondenten geeft aan zich niet verzekerd te hebben tegen langdurige ziekte. Ondanks al de voordelen van payrolling, maakt maar 13,9 procent gebruik van de mogelijkheden van een payrollconstructie.

Waarom zzp’ers wel voor payroll kiezen

Één van de belangrijkste redenen waarom zzp’ers gebruik maken van payrolling, is dat zij het prettig vinden om hun administratie uit te besteden. De zzp’ers willen zich graag richten op de taken waar ze goed in zijn. En de taken waar zij minder in zijn, willen zij graag uitbesteden. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de zzp’ers gebruik maken van payrolling vanwege financiële redenen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld liquiditeit en debiteurenbeheer. Ook vanuit de opdrachtgevers van zzp’ers wordt aangegeven dat zij de voorkeur geven aan een payrollconstructie.

Het onderzoek en de resultaten die hieruit zijn voortgekomen

Het onderzoek is gebaseerd op een online enquête. Deze enquête is uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef onder 483 zzp’ers in Nederland. De reden om dit onderzoek af te nemen, is voortgekomen om meer informatie, transparantie en kennis te verkrijgen over de 1,1 miljoen zzp’ers die Nederland rijk is. Met dit onderzoek wordt een duidelijk beeld geschept over zzp’ers en payrolling.

Zzp’ers zijn zeer te spreken over de mogelijkheden van payroll

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 55 procent van de zzp’ers al drie of meer jaar gebruik maakt van payrolling. Daarnaast geeft het overgrote deel aan, dat zij zeer tevreden zijn over de diensten die een payrollbureau uit handen neemt. Het hoogste cijfer dat zij konden geven was een 5 en er werd door de zzp’ers een gemiddeld cijfer gegeven van een 3,7.

De verwachting voor de toekomst

De resultaten spreken al voor zich. De zzp’ers willen pensioen opbouwen en hun administratie uitbesteden. Dit zijn dan ook de redenen waarom steeds meer zzp’ers voor payrolling kiezen. Er wordt verwacht dat in de toekomst steeds meer zzp’ers gebruik maken van payrolling. Maar wat is nu een goed payrollbureau? Wij gingen voor u op onderzoek uit en vonden J&M Personeelsdiensten. Dit is een ervaren en professioneel bureau dat zijn afspraken na komt. Uiteraard kunt u ook zelf op zoek gaan. Wij raden aan om als zzp’er voor een payrollbureau te kiezen.

De handhaving van de wet DBA wordt verlengd tot 1 juli 2018

Er is besloten tot opschorting van de handhaving van de wet DBA, wat staat voor deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 juli 2018 geen naheffingen of boetes krijgen als er in de toekomst blijkt dat er sprake was van een dienstbetrekking. Echter is dit uitgesloten voor kwaadwillenden die bewust misbruik maken van de situatie.

De start van de wet DBA

Toen de wet DBA geïmplementeerd werd was al duidelijk dat de arbeidswetgeving niet voldoende past in de praktijk voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Dit was dan ook reden genoeg voor het huidige kabinet of deze arbeidswetgeving aangepast kon worden. Hierdoor werd de wet opgeschort tot minimaal 1 januari 2018. Hedendaags zijn de uitkomsten van het ambtelijk onderzoek duidelijk geworden en deze zullen dan ook meegenomen worden in het formatieproces. Het nieuwe kabinet draagt de verantwoordelijkheid om hier keuzes in te maken. Het is noodzakelijk dat opdrachtnemers en opdrachtgevers de tijd krijgen om de werkwijze aan te passen. Dit is dan ook de belangrijkste reden tot opschorting van staatssecretaris Wiebes.

De Belastingdienst treedt op tegen kwaadwillende

Totdat er duidelijkheid is over de verruiming van de arbeidswetgeving, worden er geen boetes of naheffingen opgelegd aan opdrachtgevers of opdrachtnemers. Echter zal er door de Belastingdienst wel opgetreden worden tegen mensen die misbruik maken van de situatie. Als u opzettelijk misbruik maakt van de situatie, zal de Belastingdienst dat behandelen als kwaadwillend. Zo wordt u gestraft als u schijnzelfstandigheid laat ontstaan of dit gewoon laat voortbestaan. In eerste instantie zal de handhaving zich richten op de ernstige gevallen. Hierbij gaat het om situaties waar opdrachtgevers of opdrachtnemers bewust fraude plegen.

De modelovereenkomsten

De opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen, tot er definitieve besluiten gemaakt zijn, gebruik blijven maken van de hedendaagse modelovereenkomsten. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden zullen desalniettemin worden beoordeeld.

Kies voor een payrollbedrijf

Zoals u merkt is in Nederland de wetgeving onderhevig aan verandering. Voor veel bedrijven en zelfstandigen is het moeilijk om te allen tijde op de hoogte te zijn van deze veranderingen. Het is dan ook voor beide partijen een goed idee om voor een payrollbedrijf te kiezen. Zo weet u dat u zich altijd aan de wetgeving houdt en ook scheelt het u een hoop administratie. Een payrollbedrijf is een ware uitkomst.

Onduidelijkheid op de arbeidsmarkt

Doordat de zzp-wet voor problemen zorgt, zijn payrollwerknemers steeds populairder. Deze trend zet zich ook voort in 2017. Wij zien dat de groei van payrollbedrijven ook in 2017 stijgende is. De veroorzaker is de onduidelijkheid over de zzp-wet. Maar de uitwerking van de wet Werk en zekerheid draagt hier ook aan bij.

Payrolling is hot

Als u alleen al kijkt naar de FD Gazellen, de jaarlijkse onderscheiding voor meest snelgroeiende bedrijven, zult u zien hoe “hot” payrollbedrijven zijn. De payrollbedrijven staan al meerdere jaren op het erepodium. Dit komt doordat zij steeds weer dubbelcijferig groeipercentages laten zien. Er was zelfs een bedrijf dat meer dan 26,7% meer omzet boekte. De verwachting is dat voor veel payrollbedrijven weer een enorme groei gerealiseerd wordt. Zo ziet u, de payrollbranche is in ontwikkeling en steeds meer bedrijven stappen over naar payrolling.

Groei is te danken aan onduidelijkheid rond arbeidswetgeving

De groei die wij zien bij veel payrollbedrijven wordt voornamelijk veroorzaakt door de onduidelijkheid rond wetgeving. De wet Deregulering beoordelings arbeidsrelaties (DBA) zorgt ervoor dat bedrijven liever geen opdrachten geven aan zelfstandigen. Dit is te danken aan het feit dat bedrijven het risico te hoog vinden. Zij vinden de hoge werknemerspremies en de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte te grote risico’s. Doordat bedrijven deze risico’s niet willen aangaan, kiezen de meeste van hen voor payrolling. De wetgeving van de overheid is goed bedoeld. Echter schrikt dat af doordat de regels complex en niet flexibel zijn.

Zal andere wetgeving zorgen voor stagnatie in de groei van payrollbedrijven?

De payrollbedrijven geven aan dat nieuwe wetswijzigingen niet zullen zorgen voor stagnatie van hun groei. Ondanks dat de wet DBA in de wacht is gezet, zorgt dit niet voor rust in de branche. Er is nu meer sprake van een gedoogsituatie. Hier willen bedrijven echter niet inzitten en kiezen zij ervoor om het aantal zzp’ers af te bouwen.

Payroll een hot item

Zoals u leest in dit blog is er veel gaande in de payrollbranche. De overheid is bezig met nieuwe wetgeving waar de payrollbranche zich op zal moeten aanpassen. Zoals het er nu uitziet zal de groei van payrollbedrijven nog een hele tijd doorzetten. Dit komt mede doordat veel bedrijven in deze tijd steeds meer kiezen voor payrolling. Kiest u voor payrolling? Dan adviseren wij u om op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de branche. Zo weet u altijd waar u aan toe bent op het gebied van payrolling.

Ja, ik wil graag informatie!